Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Łobzie
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Kontakt

Poradnik petenta (Procedury załatwiania spraw )

ISO-Archiwum

Ankiety

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska w Łobzie

Materiały na sesje 27.11.2015r

Burmistrz

Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe

Gminne jednostki organizacyjne

Oświadczenia majątkowe

Budżet

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015

Prawo lokalne

Jednostki Pomocnicze

Informacje, komunikaty

Referendum ogólnokrajowe

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Ochrona Środowiska

Planowanie przestrzenne »

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łobez

Wykazy nieruchomości »

Stypendia szkolne

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wyprawka szkolna 2015/2016

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Współpraca z organizacjami pozarządowmi

Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Mienie komunalne

Rejestry i Ewidencje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Objaśnienia skrótów

walidacja css walidacja html
Strona główna » Organizacja Urzędu » Straż Miejska
A A A

Organizacja Urzędu: Straż Miejska

Straż Miejska

 

Stanowisko Komendanta Straży Miejskiej pełni p. Jerzy Ratajski

Tel.: bezpośredni (91) 397-61-58, centrala (91) 397-40-01/02

e-mail: sm@lobez.pl

Straż Miejska podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

 

Zadania Straży:    

1)       ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2)       kontrola prawidłowości oznakowania ulic (w tym znaków drogowych), oświetlenia ulic i posesji oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń,

3)       kontrola wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów,

4)       kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie miasta prac inwestycyjno - remontowych,

5)       oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych,

6)       asystowanie przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalnych,

7)       informowanie właściwych organów, służb lub instytucji o:

a)       zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodno - kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej,

b)       osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej,

c)       nieprawidłowościach w zakresie stanu nawierzchni ulic i ciągów pieszych, oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym,

d)       wykroczeniach, których ściganie nie należy do straży oraz o przestępstwach,

e)       przypadkach samowoli budowlanych,

f)         innych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi bądź mienia,

8)       fizyczne zabezpieczanie miejsc zdarzeń - do czasu przybycia właściwych służb,

9)       udzielanie pomocy obywatelom w drobnych sprawach życia codziennego,

10)   czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach Prawa o ruchu drogowym,

11)   współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, usuwania awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

12)   ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

13)   współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

14)   konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy,

15)   informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

16) obsługa miejskiego monitoringu wizyjnego w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 
drukuj pobierz pdf